Egentligen är en flerskiktad utställning som tar avstamp i Artists Roles/Artists Rules, en svensk-kinesisk utställning som visades på Studio44 i Stockholm, hösten 2016. Artists Roles/Artists Rules diskuterade olika konstnärsroller samt kulturella likheter och skillnader.

Egentligen handlar om ett slags tolkning på olika nivåer. Vad händer när en konstnär gestaltar något utifrån en annan konstnärs uttryck? Vad händer när konsten möter en publik?

Ordet ”Egentligen” har en bakgrund som säger något viktigt om hur vi kan förhålla oss till kommunikation. Inte bara missförståndets och poesins ”egentligen”, som försöker klargöra, omvandla, utan även upplysningens ”egentligen”. Ett tillstånd där det ena övergår i det andra. Transformationens ögonblick, kanske snabbt, som i en aha-upplevelse, eller långsamt, som i det motvilliga accepterandet. Vi vill se vad som egentligen händer vid tolkning av konst utifrån betraktarens horisont. Vi utgår från olika begrepp och metoder för att söka öppna seendet inför verken.

 

Madeleine Aleman, Jannike Brantås och Rikard Fåhraeus är utbildade på Konstfackskolan i Stockholm.

Jannike visar en installation och ett skulpturalt objekt med ljud.

Madeleine ställer ut 5-6 kolteckningar och ett objekt.

Rikard visar installationen ”rum i rummet”.

De visar också ett gemensamt videoverk