6 – 28 april 2024

Vernissage lördag 6 april
12:00 – 16:00

> Facebook
> Instagram

Skriknattskärran (eng. “Whip-poor-will”) är en medelstor fågel i familjen nattskärror  med Nordamerika som sitt naturliga utbredningsområde.
Den hörs ofta, men ses desto mindre på grund av sitt kamouflage. Fågelns engelska namn har ett onomatopoetiskt ursprung där dess distinkta läte gett upphov till benämningen—”Whip-poor-will”. Enligt en legend från New England sägs det att skriknattskärran kan känna en persons själ när den lämnar kroppen och fånga den när den är på väg bort.

Med lekfull arkeologisk nyfikenhet och informell poesi visar utställningen Whip Poor Will en serie nya skulpturer och målningar sammansatta av enkla vardagsmaterial, fynd och artefakter. Utställningen tar avstamp i Arte povera såväl som surrealismen, där verken präglas av det omedelbara och fysiska, jämsides en stark tro på det irrationella, abstrakta och intuitiva.

Martin Skauen (f. 1975, Norge) är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo, och bor och arbetar på Fyn i Danmark. Hans verk omfattar en rad olika medier och tekniker, som ofta tematiskt placeras i gränslandet mellan vardagsupplevelser och det absurda. Parallellt med sin egen praktik är Skauen medlem i den norska konstnärsgruppen Tegneklubben.
Hans verk har ställts ut på en rad olika gallerier, institutioner och mässor, bl.a. Astrup Fearnley Museet, Oslo; Statements, Art Basel; Atenbiennalen; och Frankfurter Kunstverein. Skauen finns dessutom representerat i samlingar hos Nasjonalmuseet, Oslo; Museum of Old and New Art [MONA], Berriedale, Australien; och Berlinische Galerie, Berlin.