Jon Åkerlind 

Rostrum

Västergatan 21

211 21 Malmö

040 – 30 18 16

info@rostrum.nu

www.rostrum.nu

 

 

_______________________________________________________________________________

 

“Söder om landsvägen”, Jon Åkerlind, 2011. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Ett minne”, Jon Åkerlind, 2011. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Rusningstid”, Jon Åkerlind, 2011. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Reslust”, Jon Åkerlind, 2011. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Lax lax lerbak aldrig kommer du på bispens fat”, Jon Åkerlind, 2011. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Övning”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“På fri fot”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Lax lax lerbak aldrig kommer du på bispens fat”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Röd posering”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Gest”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“hudnära”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson

 

“Reslust”, Jon Åkerlind, 2010. Fotodokumentation: Pia Hansson