Rostrum följer MU-avtalet

Läs MU avtalet i sin helhet:

https://www.kulturradet.se/om-oss/mu-avtalet/

raknetabeller-utstallningsersattning-20182020- MUnormalavtal_2012

MUnormalavtal_2012