Rarerties (2019)

Rarerties (2019) är den senaste samlingen från brittiske konstnären Mike Doorly. I den presenterar konstnären en serie små figurer laddade med förskjutningen mellan denna verklighetens normer och den hypotetiska vardagen hos en annan. Samlingen består av en serie verk som sitter obekväma i ett självgjort tomrum mellan massproducerade keramiker från loppisar och ett individuellt konstnärligt uttryck.

Rarerties expanderar konstnärens intresse för det förbisedda eller marginella samt användningen av collage eller assemblage för att sammanföra “idiosynchronicities” för att skapa en besynnerlig och ofta konstig helhet. Verken i Rarerties värderar skapande som en kulturell utredning, där former undersöks via förvrängning, hybriditet och överdrift. Arbetet prioriterar det försumbara och det idiosynkratiska som ett verktyg för att avslöja världen och dess strukturer – med all sin djupa och fåniga komplexitet.

(English)

Rarerties (2019) is the latest series of work from British artist Mike Doorly. In it the artist presents a series of small figurines charged with the slippage between the norms of this reality and the hypothetical everyday of another. It consists of a series of works that sit uncomfortably in a self-made void between mass produced charity shop grade ceramics and individual artistic expression.

Rarerties extends the artist’s interest in the overlooked or marginal as well as the use of collage or assemblage to bring together idiosynchronicities to make a curious and often weird whole. The works in Rarerties value art making as a cultural investigation, where forms are scrutinised via distortion, hybridity and exaggeration. The work prioritises the minor and idiosyncrasy as a tool for revealing the world and its structures – with all its profound and stupid complexities.