Måleri, skulptur, video

Munish Wadhias konstnärliga arbete inriktar sig på måleri genom experimentella och interdisciplinära metoder. Hans idéer berör kollektiva minnen, arv och förlust och frånvaro av kunskaper i västerländska diskurser.

Munish använder förflyttning som konstnärlig strategi för att rubba och dekonstruera bilder och artefakter från sin kulturella härkomst. Hans metod fungerar som undersökningsverktyg för att öppna upp historiska trådar utan att fastna i konfronterande kulturella polariteter. Han återbesöker och omvärderar historia för att avtäcka halhet i visuella koder och olikhetsmarkörer i vårt identitetsskapande.

Munishs konstnärliga arbete presenteras i installationer som formar poetiska och estetiska spänningar och vävs igenom koloniala/nationalistiska historiska loopar, genom repetition, förflyttning och avbrott genom materialet som är i spel.

I Munish´s senaste installationer använder han upphittat material, förlorad vax bronsskulpturer, videoverk, storskaliga teckningar och målningar.

Munish Wadhia född 1972 i Mombasa, Kenya. Han är baserad i Stockholm och London. Han har studerat på Royal College of Art i London och på Wimbledon College of Art, University Arts i London.

*Rabindranath Tagore

Painting, sculpture, video

Munish Wadhia’s work deals with painting through an experimental and interdisciplinary approach where his ideas are concerned with collective memories, inheritance and the amnesiac absence of knowledges in westernised discourses.

Munish uses displacement as an artistic strategy to dislocate and deconstruct imagery and artefacts from his cultural ancestry. His practice functions as an investigative tool to unlock threads of history and resists the idea of confrontational cultural polarities. He revisits and reconsiders history to reveal the slipperiness of the visual codes and markers of difference that form identities.

The work is presented as installations forming sets of poetic relations and aesthetic tensions and weaving through colonial/nationalist historical loops, and using repetition, displacement and interruption with the materiality of the objects in play. Munish’s recent installations make use of found material, lost-wax bronze sculptures, video work, large scale drawings and paintings.

* Rabindranath Tagore