Utställningen pågår 3 oktober – 25 oktober 2020.

Vernissage 3 oktober kl 12 –16

Galleri Rostrum välkomnar den Hamburgbaserade konstnären Patrick Gabler med nya verk från hans serie Circle and Cosmos. Konstnären kommer att närvara vid öppningen.

Fem storskaliga bläckteckningar på papper utgör kärnan i utställningen. Dessutom kommer utställningen att innehålla flera portföljer av drypointestningar. Med tanke på deras dimensioner liknar dessa verk miniatyrer och avslöjar därmed en annan aspekt av serien.

Spår av fantasifulla och romantiska landskap roterar i Gablers stora indiska bläckteckningar och etsningar och presenterar en både kontemplativ men också komplex och rörlig bild av labyrinter. Inspirerad av landskapsmåleri och ritningar från den romantiska eran, bildar han cirklar av många små, svängande penseldrag, som kan ses som en samtida variant av kartografier och kopernikanska system. Verken i serierna hänvisar till reducerade geometriska diagram från antiken och medeltiden med deras tradition att representera himlen eller kosmos som en cirkulär form.

På den lugna, kontemplativa ytan av en cirkel ritad med en kompass, en malström av ornament, arabesker och moln avslöjar sig – och i samma sätt, ett inre djup. Gablers sätt att arbeta på stora papper och hans eleganta och känsligt ritade linjer utförda med bläck, ger teckningarna en kraftfull och arkaisk karaktär. Med ytterst mjuka implementering, den exakta inriktningen av element i sin vision, kan Gabler ta varje penseldrag till papper bara en gång. Denna flytande teknik passar skapandet av hans naturliga ämnen väl, förbättrar deras utseende, ytströms från varje slag, sväng och gunga.

Patrick Gabler föddes i München 1967. Hans verk har ställts ut på flera solo- och grupputställningar och finns representerade på Kuperstichkabinett i Berlin, Museum of Fine Arts, San Francisco, Musée des Beauz Arts de Caen och Kunsthalle Hamburg.