Upplösta gränser – en föreläsning med konstnären Peter Dacke

om platsspecifika konstverk som löser upp gränser mellan natur och artefakt.

Västvärlden är präglad av tanken att naturen är en gåva till människan från Gud, den finns till för att förbrukas, endast livet i himmelen är evigt.

I den kultur som västvärlden skapat finns det en uppdelning mellan fysisk och mental närvaro, mellan natur och artefakt, mellan tid och rum, mellan konstnärens ateljé och konstverket.

 

Det platsspecifika konstverket kan få oss att uppleva säregna sammanhang i tillvarons omedelbara omgivning och sudda ut gränser mellan fysisk och mental närvaro, vilket betyder

att relatera till omvärlden som havet finns i droppen, men droppen finns inte i havet.

 

Peter Dacke är konstnär, bosatt och verksam i Malmö, samt adjunkt vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, där han undervisar i formlära och visuell kommunikation