Grupputställning med Katinka Ahlbom, Mats Theselius och Andréas Roth