Performance med:

Richard Szedelyi | Lisa Fjellman | Anna Lönn Franko | Petra Löfmarck

The Frustration live på Youtube

Dokumentation på Vimeo: https://vimeo.com/manage/videos/495606571

 

THE PREPARATION – THE INVITATION – THE FRUSTRATION – en performanceserie i tre akter är en konstnärlig undersökning av människans hänsynslösa och urartade förhållande till sin omgivning. Tid, rum och speglingar, växer fram genom karaktärernas handlingar i rummet. Den första akten, The Preparation, en akt i uppbyggnad, handlade om förberedelser inför en stundande oidentifierad uppenbarelse där vi utvecklade karaktärer som skulle ha betydelse för den andra akten The Invitation – en akt i kaos, en performance där betraktaren inviteras att beskåda fyra karaktärernas agerande inför en annalkande apokalyps. Den tredje och sista akten i serien The Frustration – en sorgeakt för fyra, utspelar sig i förödelsen efter apokalypsen och i spillrorna av föregående performance.