mänskliga nätverk
kulturella sammanflätningar
mobila energimoduler
gemensamma besvärjelser
av omöjligheter
genererar kärlek

jag vill famna det ordlösa;
vår längtan bortom materien

Poem/Installation/Artbus2012
En sång till jorden/Earth song

mitt i världen
en eld
en liten bön
//
in the middle of the world
a fire
a little prayer

"En sång till jorden / Earth song"
pågående projekt som omfattar installationer,texter,skulptur,teckning,
video,sound,måleri,ljud m.m//
on going project including installations,text,sculpture,drawings,
video,painting,sound etc.

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne