Saxat ur “Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008”, sidan 48