6.3-28.3.2004, Salah Saouli

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Horror fractured in the diffuse light of milky television screens. Invisible yet perceivable. A continuous threat repressed and nonetheless present. Photographs from Bosnia, Rwanda in the aesthetic of color magazines: an aesthetic of horror in a realism that lies to …

20.2-12.3.2004, Magnus Denker, Fotografi

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Jag fortsätter atta gräva där jag står. Denna gång gäller undersökningen Malmös och Köpenhamns “tunga” industriområden -eller före detta industriområden kansske man ska säga. De gamla industriområdena är nästintill försvunna från vår region, vad finner man där idag, hur är …